เลือกหน้า

ประทับ

†<ข้อมูลตาม§5 TMG

RelaxoPet GmbH
Stesse 11
59872 Meschede
Deutschland

info@relaxopet.com

Tel .: + 49 2903 / 976 9573

โทรสาร: + 49 2903 / 976 845

†<

ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย

การจัดการ: Frank Bendix

ลงทะเบียนเข้า

ลงทะเบียนในทะเบียนพาณิชย์

ลงทะเบียนศาล: Arnsberg

เลขทะเบียน: HRB B10919

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีขาย DE 296709620

WEEE เลขที่ DE 80664985

การระบุภาษีขายตามกฎหมายภาษีการขายของ§27a

รายละเอียดทางเทคนิค

รับผิดชอบทางเทคนิค: Frank Bendix

แหล่งที่มาของภาพ

สิทธิภาพและเครดิตภาพ

Haftungsausschluss
ข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้ได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบและได้รับการปรับปรุงเป็นประจำ อย่างไรก็ตามความรับผิดหรือการรับประกันไม่สามารถให้ข้อมูลทั้งหมดได้ทุกเมื่อครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ข้อมูลทั้งหมดสามารถเปลี่ยนแปลง, ลบหรือเพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราแยกตัวเองออกจากเนื้อหาและลักษณะที่ปรากฏของลิงก์ที่อ้างอิงจากภายนอกทั้งหมด สิ่งเหล่านี้ไม่ได้สะท้อนถึงความเห็นของผู้เขียนและไม่ใช่เรื่องของเว็บไซต์นี้

การคุ้มครองลิขสิทธิ์
เค้าโครงการออกแบบและเนื้อหาของเว็บไซต์ RelaxoPet ได้รับการคุ้มครองตามลิขสิทธิ์ การทำซ้ำหรือใช้เว็บไซต์หรือบางส่วนของเว็บไซต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อความบางส่วนของข้อความรูปภาพและกราฟิกต้องได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก RelaxoPet GmbH

เครดิตภาพของเว็บไซต์

แหล่งที่มาของภาพอยู่ภายใต้ RelaxoPet และ Fotolia.com หรือช่างภาพของพวกเขาและไม่สามารถใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมและใบอนุญาต

นอกจากนี้ยังมีผลกับการซ้อนภาพเอกสารภาพของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต

เครดิตภาพ RelaxoPet.pdf

ลิขสิทธิ์

ข้อความรูปภาพภาพวิดีโอเสียงภาพเคลื่อนไหวและเนื้อหาอื่น ๆ ได้รับการคุ้มครองโดยการป้องกันลิขสิทธิ์ของ RelaxoPet ©

ไม่อนุญาตให้ทำซ้ำการประมวลผลหรือการใช้กราฟิกรูปภาพและข้อความอื่น ๆ ดังกล่าวในสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ หรือด้วยวิธีอื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจาก RelaxoPet ©

ข้อตกลงและเงื่อนไขของการให้บริการ

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ ในการใช้งานเว็บไซต์ต่อไปหมายความว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และตัวเลือกสำหรับความขัดแย้งโปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เราใช้คุกกี้เพื่อปรับแต่งเนื้อหาและโฆษณาเพื่อปรับแต่งเนื้อหาเพื่อให้บริการคุณลักษณะด้านโซเชียลมีเดียและวิเคราะห์การเข้าชมไซต์ของเรา นอกจากนี้เรายังแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของเรากับสื่อสังคมออนไลน์การโฆษณาและการวิเคราะห์พันธมิตรของเรา บริษัท ในเครือของเราอาจรวมข้อมูลนี้กับข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณได้ให้ไว้แก่พวกเขาหรือที่คุณได้รวบรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้บริการของคุณ คุณยอมรับคุกกี้ของเราหากคุณใช้เว็บไซต์ของเราต่อไป

ปิด