RelaxoPet ได้รับใบรับรอง FEAR FREE

ภารกิจของเราคือการป้องกันความร้อนรนความกลัวและความเครียดในสัตว์เลี้ยงมาโดยตลอดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและให้ความรู้แก่เจ้าของสัตว์เลี้ยง

Fear Free ก่อตั้งโดยดร. Marty Becker สัตวแพทย์ชาวอเมริกันก่อตั้งและพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมการแพทย์และการจัดการหลายร้อยคน กลายเป็นหนึ่งในโครงการริเริ่มที่เปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของการฝึกฝนสัตว์เลี้ยง

ตอนนี้ผู้รักษาสัตว์ของเราจากทีมของเราสามารถพิสูจน์ความรู้ของเธอในฐานะส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์มีความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกายและอารมณ์ด้วยผลิตภัณฑ์ RelaxoPet ของเราและได้รับใบรับรอง VETERINARY PROFESSIONAL เป็นรางวัล