RelaxoPet ได้รับใบรับรอง FEAR FREE LEVEL 3

ในระดับ 3 ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์ของเราจากทีมยังสามารถแสดงความรู้ของเธอซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์มีความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกายและอารมณ์ด้วยผลิตภัณฑ์ RelaxoPet ของเราและได้รับใบรับรองสัตวแพทย์ระดับมืออาชีพระดับ 3 เป็นรางวัล